OPCIÓN 1

ME INTERESA 

Acceso durante 1 año al aula virtual de la editorial Arbena -APTE . Se realiza un único pago de 80€

Información en detalle:

El curs consta de 12 unitats, distribuïdes segons els temes del nivell C1. En cada unitat tenim una primera part de comprensió escrita amb indicacions relacionades amb els objectius del nivell de llengua. Els temes són: les relacions, la vida, el treball i l’estudi, el menjar, l’oci, la comunicació, les cures, la cultura, els negocis, la innovació, el medi ambient i l’organització.
La segona part de cada una de les unitats treballa les estructures lingüístiques, per exemple en la primera unitat es treballa l’accentuació, el gènere i el nombre dels substantius.
La tercera part treballa la comprensió, l’expressió i la interacció orals. Cada unitat treballa textos diferents. En la unitat 2 es treballa el text biogràfic.
La quarta part repassa aspectes gramaticals d’ortografia, morfologia o sintaxi que ha de dominar qualsevol persona que vullga tindre el nivell C1.
La quinta part conté dubtes, vacil·lacions i errors habituals.
Finalment, la sexta part inclou un poc de literatura, des de la ironia, el sarcasme i el joc verbal fins a l’òpera, passant per la poesia, la narrativa, el teatre, l’assaig, la novel·la i el conte.
El curs està pensat per a treballar de manera autònoma, ja que tots els exercicis són autocorrectius, excepte els d’expressió oral o escrita que necessitarien d’una persona. No obstant això, totes les propostes d’expressió oral i escrita compten amb un text model escrit que pot servir de referència.
Més informació:
https://www.youtube.com/watch?v=7b5dXRFI3f4

Tasa de examen NO INCLUIDA

OPCIÓN 2

ME INTERESA

Acceso durante 1 año al aula virtual de la editorial Àrbena -APTE (RECOMENDABLE) + VIDEOCLASES con tutor online

1 hora semanal (horario de tarde de 15.30 a 16.30 h, lunes y por tan solo 30€ mensuales . Sin coste añadido de matrícula

Tasa de examen NO INCLUIDA

OPCIÓN 3

Acceso durante 1 año al aula virtual de la editorial Àrbena -APTE (OPCIONAL)  + clases presenciales.

Prepara el examen de certificación con la profesora Yolanda Juan Falcón

1.30 horas semanales (horario de tarde de 16.00 a 17.30 h, miércoles) y por tan solo 40€ mensuales . Sin coste añadido de matrícula

Tasa de examen NO INCLUIDA

Si estás preparando una oposición, sabrás que la certificación de nivel C1 te aporta 5 puntos al baremo. ¡No lo desaproveches!

Si deseas ampliar información o matricularte, envía email a mbarbera@institutopax.com (Maite Barberá), te atenderé encantada !!! o bien llama al 963913394 (de 9 a 14h)

 WEB DE CONSELLERÍA DONDE ENCONTRARÁS LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL CALENDARIO DE PRUEBAS, MATRÍCULA, CENTROS DE EXÁMEN, ETC

 EOI VALENCIA

CIEACOVA